Vodoinstalace

Vodoinstalace

  • Realizujeme montáže vnitřních i venkovních rozvodů vody.
  • Montáže hydrantů a požárních rozvodů.
  • Výměny ohřívačů vody, montáže čerpadel a vodáren.
  • Montáže vnitřní i venkovní splaškové a dešťové kanalizace – kanalizační přípojky, kanalizační rozvody, revizní šachty, drenážní potrubí a drenážní šachty.
  • Jímky odpadních vody, domovní čističky

Využíváme běžně dostupné osvědčené kvalitní materiály i nové technologie.

  • Běžné materiály vodovodu: plast, měď, pozinkovaná ocel
  • Technologie spojování: svařování, šroubové spoje, lisování, pájení, lepení
  • Běžné materiály kanalizace: plast, litina, kamenina