• Provádíme montáže chladivových okruhů pro tepelná čerpadla systému vzduch/voda na základě oprávnění o nakládáním s regulovanými látkami
  • Provádíme montáže a dodávku klimatizací, zapojení a uvedení do provozu
  • Provádíme montáže ventilačních rozvodů – vzduchotechnické rozvody pro domy a penziony
  • Rekuperace a rekuperační jednotky pro rodinné domy. Centrální jednotky, lokální rekuperační jednotky.