Inženýrské sítě

 • Provádíme montáže a pokládku inženýrských sítí
 • Vodovody pro občanský, průmyslový a zemědělský sektor
 • Vodovodní přípojky, opravy vodovodů, potrubí a armatur vodojemů
 • Čerpání a akumulace vody, ATS stanice, úpravny a filtrace vod
 • Retenční nádrže
 • Provádíme montáže a pokládku splaškové a dešťové kanalizace, revizních šachet
 • Dodávka čistíren odpadních vod pro domovní  a veřejný sektor
 • Lapáky tuků
 • Domovní jímky, čističky, septiky, filtry
 • Provádíme montáže nízkotlakých plynovodů, domovních přípojek
 • Svařujeme plasty pro inženýrské sítě elektro tvarovkami.